Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce

MINISTERSTVO FINANCÍ PŘEHODNOCUJE VÝSLEDKY AUDITU, PRVNÍ USPĚL ŽATEC

Město Žatec uspělo u Ministerstva financí s odvoláním proti platebnímu výměru na odvod porušení rozpočtové kázně a je prvním z příjemců, kterému byl přehodnocen platební výměr vydaný na základě výsledků mimořádného auditu z listopadu 2011 – dubna 2012. Odvolací orgán Ministerstva financí dospěl po více jak dvou letech k jinému závěru než audit společnosti Deloitte Advisory s.r.o. a platební výměr Žatci snížil z téměř 175 milionů na necelých 178 tisíc Kč.

20140813_Ž+LTM 1

Město Žatec není jediným příjemcem, který se vůči výsledku auditního orgánu odvolal. Úřad Regionální rady vystavil v loňském roce 40 platebních výměrů celkem 14 příjemcům dotací z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze soukromé sféry. Proti 37 vystaveným platebním výměrům podali příjemci odvolání, která byla postoupena odvolacímu orgánu.

V tuto chvíli se jedná prozatím o první rozhodnutí odvolacího orgánu k platebním výměrům, které Úřad Regionální rady vystavil na základě výsledků již zmiňovaného mimořádného auditu, který pro Ministerstvo financí – Auditní orgán provedl externí dodavatel auditorských služeb, společnost Deloitte Advisory, s.r.o. Tento audit proběhl na základě požadavků Evropské komise na náhodně vybraném vzorku 35 projektů Regionálního operačního programu Severozápad. Závěry těchto auditů, a tedy i jednotlivá zjištění byla potvrzena Ministerstvem financí.

Dle vyjádření auditorů a zástupců Ministerstva financí se zjištěné nesrovnalosti týkaly především pochybení při procesu zadávání veřejných zakázek a proplacení dotace na výdaje, které svým charakterem nemohly být způsobilými výdaji projektu.

Regionální rada jako řídící orgán ROP SZ musela dle platné metodiky finančních toků přijmout závěry auditu v plném rozsahu a neměla možnost je rozporovat. Konkrétně u Žatce se podle auditní zprávy jednalo o nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. při zadávání veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu „Chrám Chmele a Piva“.