Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O DODATEČNÝCH VÝZVÁCH V OBLASTI PODPORY 1.2 A 2.2

Řídicí orgán ROP Severozápad uvažuje o vyhlášení dodatečných výzev v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“, prostřednictvím kterých by mohly být podpořeny rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.

 

Podmínky plánovaných výzev v oblasti podpory 1.2 a 2.2 jsou následující:

– V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky. Za zahájení zadávacího/výběrového řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění či uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. článek 2 bod 14, článek 22 bod 1, článek 24 bod 1 a článek 25 bod 1 Pokynů pro zadávání zakázek). Tato podmínka se nevztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie.

– Podpořeny budou pouze jednoetapové projekty (dvou a víceetapový projekt nebude možný).

– Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ s ŽoP) je 30. 10. 2015.

– Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 mil. Kč.

 

Předpokládaný termín pro vyhlášení těchto dodatečných výzev je leden 2015. Pro jejich přesné naplánování ale musíme znát potřeby a možnosti jednotlivých žadatelů.

 

Proto oslovujeme vás, jako potenciální žadatele, s žádostí o vyplnění přiloženého projektového záměru, díky němuž nám můžete zaslat podrobnější informace o vámi připravovaných projektech.

 

Projektový záměr nám, prosím, zašlete nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

Formulář k projektovému záměru je ke stažení ZDE.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Karlovarský kraj:

Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústecký kraj:

Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

logo_severozapad