Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O DODATEČNÝCH VÝZVÁCH VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU PRO OBLAST PODPORY 1.3, 3.1 A 3.2

Na základě informací Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj uvažuje Řídicí orgán ROP Severozápad o možnosti realizovat v souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 tzv. „nefungující projekty“, které musí splňovat následující parametry:

 

– Minimální přípustná výše celkových výdajů (způsobilých + nezpůsobilých) na jeden projekt činí 5 mil. EUR, tj. cca 138 645 000 Kč.

– Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ) je 31. 3. 2019.

– Z dotace EU (ROP Severozápad) bude proplacena pouze ta část projektu, která bude zrealizována do 31. 12. 2015 (zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele).

 

Případná výzva pro tzv. „nefungující projekty“ nebude mít žádné další specifické omezující podmínky (kromě výše uvedených). Předpokládaný termín pro vyhlášení této výzvy v oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ je leden 2015.

 

V případě, že byste měli zájem o realizaci takového projektu, vás žádáme o vyplnění a zaslání přiloženého projektového záměru nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

Formulář k projektovému záměru je ke stažení ZDE.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Karlovarský kraj:

Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústecký kraj:

Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

logo_severozapad