Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O DODATEČNÝCH VÝZVÁCH VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU PRO OBLAST PODPORY 1.3, 3.1 A 3.2

Na základě informací Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj uvažuje Řídicí orgán ROP Severozápad o možnosti realizovat v souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 tzv. „nefungující projekty“, které musí splňovat následující parametry:

 

– Minimální přípustná výše celkových výdajů (způsobilých + nezpůsobilých) na jeden projekt činí 5 mil. EUR, tj. cca 138 645 000 Kč.

– Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ) je 31. 3. 2019.

– Z dotace EU (ROP Severozápad) bude proplacena pouze ta část projektu, která bude zrealizována do 31. 12. 2015 (zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele).

 

Případná výzva pro tzv. „nefungující projekty“ nebude mít žádné další specifické omezující podmínky (kromě výše uvedených). Předpokládaný termín pro vyhlášení této výzvy v oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ je leden 2015.

 

V případě, že byste měli zájem o realizaci takového projektu, vás žádáme o vyplnění a zaslání přiloženého projektového záměru nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

Formulář k projektovému záměru je ke stažení ZDE.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Karlovarský kraj:

Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústecký kraj:

Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

logo_severozapad