Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SCHVÁLIL 24 PROJEKTŮ I PLÁN VÝZEV NA ROK 2015

Těsně před Vánocemi Výbor Regionální rady na svém zasedání schválil celkem čtyřiadvacet nových projektů i plán výzev na rok 2015. Schvalované projekty byly předloženy ve třech výzvách, konkrétně se jednalo o výzvy v oblastech podpory 1. 1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Ústí nad Labem, 1. 1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem a 1. 2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

V rámci IPRM členové Výboru Regionální rady schválili čtyři projekty (všechny, které byly do výzev předloženy) v hodnotě téměř 190 milionů korun podílu dotace z EU. Projektové žádosti předkládalo Statutární město Ústí nad Labem, přičemž jednotlivé projekty jsou následující: Plavecký areál Klíše, Management IPRM II., Management IPRM Mobilita a Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek. Finančně nejnáročnějším projektem je přitom plavecký areál, na který město žádá dotaci ve výši přes 150 milionů korun.

 

VRR 22.12.2014 008

 

Výbor na svém zasedání také schválil plán výzev na rok 2015. Výzvy č. 65 – 67 budou vyhlášeny 28. ledna 2015. Týkat se budou oblastí podpor IPRM Karlovy Vary a Ústí nad Labem a investic pro zlepšení fyzické infrastruktury. Objem finančních prostředků plánovaných do všech tří výzev je přes 300 milionů korun. Výzvy č. 68 a 69 budou vyhlášeny 28. ledna 2015, týkat se budou infrastruktury v oblasti lidských zdrojů a podpory revitalizace a regenerace. Objem finančních prostředků plánovaných do těchto dvou výzev bude znám v lednu 2015.

Členové výboru vzali na vědomí informaci o průběhu realizace ROP Severozápad. K 8. 12. 2014 bylo celkem podáno 1 332 projektů s celkovým finančním objemem téměř 45 mld. korun, z toho bylo schváleno 484 projektů v objemu 22,3 mld. korun. Zasmluvněno bylo 423 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18,6 mld. korun, ukončeno 305 projektů v objemu 14,6 mld. korun, proplaceno 15,1 mld. korun a certifikováno 12,6 mld. korun.

Výbor se také věnoval jednotlivým rozpočtovým změnám, rozpočtovému výhledu na roky 2016 – 2017 nebo zařazení pěti projektů Krajské zdravotní a.s. do certifikace roku 2014, které schválil bez výhrad.

 

Schválené projekty (Výzvy č. 56, 57, 58)

 

Plán výzev na rok 2015