Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně

NOVÉ VÝZVY PŘINESOU ZMĚNY V PODMÍNKÁCH, ŽÁDATELÉ MUSEJÍ BÝT PRECIZNÍ

Výbor Regionální rady (VRR) schválil vyhlášení nových výzev a v této souvislosti aktualizoval také jejich specifické podmínky. K nejvýraznějším změnám došlo u celkových způsobilých výdajů projektu, harmonogramu projektu a zadávacího/výběrového řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu.

Nijak výrazně se nebudou lišit výzvy v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Karlovy Vary) a Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Ústí nad Labem). Podmínky pro žadatele se změní v oblastech 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Co se týká samotné realizace projektů, budou nastaveny jako jednoetapové. Ukončeny pak budou předložením monitorovací zprávy do 30. 10. 2015 (u oblasti podpory 1.2 a 2.2) a do 30. 11. 2015 (u oblasti podpory 1.3).

Další změnou je omezení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů. U projektů v oblastech podpory 1.2 a 2.2 budou limity min. 5 milionů Kč a max. 25 milionů Kč. U projektů v oblasti podpory 1.3 není maximální hranice stanovena, minimální bude 30 milionů Kč.

Důležitým bodem je pak zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky, které musí být zahájeno v době podání projektové žádosti (registrace).

P1020092

Všechny informace žadatelé samozřejmě najdou v jednotlivých výzvách, které budou vyhlášeny na konci ledna letošního roku. „Plánujeme vyhlášení pěti výzev s celkovou alokací přes 600 milionů korun,“ uvedl předseda Regionální rady Milan Pipal.

Úřad Regionální rady tak v 1. polovině roku 2015 očekává další nápor nových projektů, předchozí projektové žádosti přitom stále zpracovává. Uzavírání smluv u schválených projektů z podzimních výzev bude probíhat až do dubna 2015. Následně budou pracovníci úřadu administrovat projektové žádosti přijaté v rámci výzev vyhlášených v roce 2015. „Je možné, že dojde k situaci, kdy budou nové projektové žádosti schvalovány až na srpnovém zasedání VRR, přičemž smlouvy budou následně podepisovány během měsíce září a října“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová.

„Žadatelé by za žádnou cenu neměli s realizací projektu vyčkávat na poslední chvíli a začít okamžitě! Nikoli až po podpisu smlouvy. Je v našem společném zájmu, aby projekty byly dokončeny včas, tak, aby mohly být proplaceny,“ dodala Havlicová.

Vyhlášení výzev bylo schváleno Výborem Regionální rady v pondělí 19. ledna 2015. Členové výboru schválili také projekty z šesti výzev, týkajících se dopravní infrastruktury, revitalizace měst a obcí nebo cestovního ruchu

 

Plán výzev 2015

 

Schválené projekty z Výzev č. 57., 59., 60., 62., 63., 64.