Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Na základě Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2013), byla upřesněna pravidla pro používání řady finančních oprav, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. V případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku, uplatní se sazby finančních oprav uvedené v části I a II Tabulky finančních oprav, popř. Tabulky snížených odvodů (5 %, 10 %, 25 % a 100 %).

Na základě výše uvedeného řídicí orgán ROP SZ aktualizoval přílohy Externího metodického pokynu
č. 67 Porušení rozpočtové kázně, tj. přílohu č. 1 Tabulka finančních oprav a přílohu č. 2 Tabulka sníženích odvodů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz v sekci „Pro příjemce“ v podsekci „Metodické pokyny“. Dále pak v příloze č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je k dispozici v sekci „Pro žadatele“ v podsekci „Výzvy a dokumentace“ – „Smlouva o poskytnutí dotace“.

logo_severozapad

 

Důležité odkazy