Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Na základě Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2013), byla upřesněna pravidla pro používání řady finančních oprav, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. V případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku, uplatní se sazby finančních oprav uvedené v části I a II Tabulky finančních oprav, popř. Tabulky snížených odvodů (5 %, 10 %, 25 % a 100 %).

Na základě výše uvedeného řídicí orgán ROP SZ aktualizoval přílohy Externího metodického pokynu
č. 67 Porušení rozpočtové kázně, tj. přílohu č. 1 Tabulka finančních oprav a přílohu č. 2 Tabulka sníženích odvodů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz v sekci „Pro příjemce“ v podsekci „Metodické pokyny“. Dále pak v příloze č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je k dispozici v sekci „Pro žadatele“ v podsekci „Výzvy a dokumentace“ – „Smlouva o poskytnutí dotace“.

logo_severozapad