Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

PŘÍSTUP AUDITNÍHO ORGÁNU K UPLATNĚNÍ FINANČNÍCH OPRAV U JŘBU

Dne 26. 11. 2014 obdržel řídící orgán vyjádření Auditního orgánu Ministerstva financí, kterým upravil své původní stanovisko k postupu při uplatnění finančních oprav za neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání dodatečných prací/služeb. V zájmu minimalizace celkové chybovosti programu je řídící orgán nucen respektovat aktuální přístup Auditního orgánu. Na základě zmíněného vyjádření a v souladu s postupy stanovenými v Rozhodnutí Komise C(2013)9527 ze dne 19. 12. 2013 (Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky) se u jednotlivých položek dodatečných prací/služeb, které byly zadány v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a současně nesplňují podmínky § 23 odst. 7 písm. a) citovaného zákona pro jeho využití (nezbytnost a objektivní nepředvídanost), provede finanční oprava ve výši 100 % (tyto položky budou považovány za nezpůsobilé výdaje). Zbývající položky budou ponechány jako způsobilý výdaj za podmínky, že celková hodnota dodatečných prací/služeb nepřesáhla hodnotu 20 % z ceny původní veřejné zakázky.

V návaznosti na tyto skutečnosti došlo k úpravě Tabulky finančních oprav a Tabulky snížených odvodů (aktualizaci příloh Externího metodického pokynu č. 67 – Porušení rozpočtové kázně), na což jste byli upozorněni zde  .

logo_severozapad