Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce

PŘÍSTUP AUDITNÍHO ORGÁNU K UPLATNĚNÍ FINANČNÍCH OPRAV U JŘBU

Dne 26. 11. 2014 obdržel řídící orgán vyjádření Auditního orgánu Ministerstva financí, kterým upravil své původní stanovisko k postupu při uplatnění finančních oprav za neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání dodatečných prací/služeb. V zájmu minimalizace celkové chybovosti programu je řídící orgán nucen respektovat aktuální přístup Auditního orgánu. Na základě zmíněného vyjádření a v souladu s postupy stanovenými v Rozhodnutí Komise C(2013)9527 ze dne 19. 12. 2013 (Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky) se u jednotlivých položek dodatečných prací/služeb, které byly zadány v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a současně nesplňují podmínky § 23 odst. 7 písm. a) citovaného zákona pro jeho využití (nezbytnost a objektivní nepředvídanost), provede finanční oprava ve výši 100 % (tyto položky budou považovány za nezpůsobilé výdaje). Zbývající položky budou ponechány jako způsobilý výdaj za podmínky, že celková hodnota dodatečných prací/služeb nepřesáhla hodnotu 20 % z ceny původní veřejné zakázky.

V návaznosti na tyto skutečnosti došlo k úpravě Tabulky finančních oprav a Tabulky snížených odvodů (aktualizaci příloh Externího metodického pokynu č. 67 – Porušení rozpočtové kázně), na což jste byli upozorněni zde  .

logo_severozapad

 

Důležité odkazy