Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

PRVNÍ SEMINÁŘ K IROP PROBĚHL V KARLOVÝCH VARECH

První seminář pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) k představení Integrovaného operačního programu (IROP) se uskutečnil v Karlových Varech ve středu 28. ledna 2015.

Obsahově se seminář týkal nového programového období 2014 – 2020, s důrazem právě na IROP. Novinky z jednání s Evropskou komisí v otázce schvalování programu prezentovala JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, sekce Národního orgánu pro koordinaci.

Letáčková zhodnotila přípravy programu i jednotlivá jednání a společně s ředitelem odboru řízení operačních programů Ing. Rostislavem Mazalem představili harmonogram důležitých termínů, jako i detailní zaměření celého programu (viz níže).

 

HARMONOGRAM:

Aktuální verze PD IROP – k 15. 12. 2014

Probíhá vyjednávání s EK – snaha do konce února mít vyjednaná sporná místa

Audit připravenosti – od dubna 2015

Schválení programu – do polovina roku 2015

První výzvy v IROP – od poloviny roku 2015

Předběžný plán výzev IROP (k dispozici ZDE)

 

Na závěr semináře, jehož se zúčastnilo přes 140 lidí z celého kraje, byly představeny Integrované nástroje v IROP (Integrované teritoriální investice – ITI, Integrované plány rozvoje území – IPRÚ a Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD) a informační systém KP14+.

 

 
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE JSOU K DISPOZICI ZDE

 

Další ze série seminářů se uskuteční v Liberci, zástupci MMR zavítají také do Ústí nad Labem, a to konkrétně 8. dubna 2015. Harmonogram jednotlivých seminářů a kompletní informace naleznete také na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

 

20150128_Seminar IROP

 

STRUKTURA IROP:

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (infrastruktura)

Silnice – 945 mil. EUR

Doprava – 473 mil. EUR

IZS – 151 mil. EUR

 

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (lidé)

Sociální inkluze – 338 mil. EUR

Sociální podnikání – 26 mil. EUR

Zdravotnictví – 284 mil. EUR

Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR

Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR

 

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (Instituce)

Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR

eGovernment – 330 mil. EUR

Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR

Kulturní dědictví, e-Government, územně plánovací dokumentace

 

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

Alokace 390 mil. EUR

Posílení CLLD, provozní a animační náklady

 

 

 

logo mmr