Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY JE O DOTACE Z ROPU STÁLE VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 24. 2. 2015, kdy končily výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1. 2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, zaevidoval Úřad Regionální rady celkem 52 žádostí o dotace ve výši přes 572 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom celkem 300 milionů korun.

Množství podaných žádostí potvrzuje zájem ze strany obcí, „Těší mne, že města, obce i instituce o prostředky z regionálního operačního programu stojí i přes to, že program v letošním roce končí a na realizaci zbývá málo času. Hodnocení projektů si vyžádá i přes maximální úsilí úřadu určitý čas a může se stát, že projekty podané do výše uvedených výzev budou schvalovány až na srpnovém zasedání Výboru Regionální rady. Je proto důležité, aby žadatelé nevyčkávali na podpis smluv a s realizací začali co nejdříve. Zároveň není nutné se obávat nedostatku prostředků, program je připraven v případě kvalitních projektů částku vyhlášenou ve výzvě navýšit.“, říká ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová.

Výše uvedené výzvy nebyly jediné, které Úřad Regionální rady v letošním roce vyhlásil. Stále ještě aktuální jsou výzvy týkající se integrovaných plánů rozvoje měst pro Ústí nad Labem a Karlovy Vary (výzvy končí 8. dubna 2014) a výzva týkající se infrastruktury v oblasti lidských zdrojů (lhůta pro podání žádostí běží do 20. 3. 2015). Zbývající alokace na tyto výzvy je přes 320 milionů korun.

Celkový výčet žádostí podaných do výzev č. 67 a 69 s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.