Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu

Archive for Duben 2015

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O VYHLÁŠENÍ VÝZEV V OBLASTECH PODPORY 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 A 3.2

Na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj uvažuje Řídicí orgán ROP Severozápad o možnosti vyhlásit specifické výzvy
v souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 pro tzv. „dokončené projekty“ s cílem maximálního využití volných finančních prostředků.

Jedná se o projekty, které již byly realizovány (popř. budou ukončeny nejpozději do 30. června 2015), byly financované z národních
zdrojů a splňují podmínky ROP Severozápad.

 

Současně je však nutné, aby projekty, které by bylo možné předložit v těchto výzvách, splňovaly následující specifické podmínky:

 • projekt je bez veřejné podpory;
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 mil. Kč;
 • dodavatel/é projektu byl/i vybrán/i prostřednictvím zadávacího/výběrového řízení;
 • projekt bude udržitelný 5 let od finančního ukončení projektu.

 

Plánovaný termín v případě vyhlášení těchto výzev v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“,
1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ je nejdříve červen 2015.

 

Pokud jste realizovali nebo realizujete projekt splňující výše uvedené podmínky a měli byste zájem o jeho zpětné profinancování z ROP Severozápad, žádáme vás o vyplnění a zaslání přiloženého projektového záměru nejpozději do 22. dubna 2015 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

Formuláře k projektovým záměrům (za jednotlivé oblasti podpory) jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 • oblast podpory 1.2 ZDE
 • oblast podpory 1.3 ZDE
 • oblast podpory 2.2 ZDE
 • oblast podpory 3.1 ZDE
 • oblast podpory 3.2 ZDE

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

pro Karlovarský kraj – Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz;

pro Ústecký kraj – Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz.

logo_severozapad