Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem

ÚRR PROPLATIL PŘES 15 MILIARD KORUN, SCHVÁLENY BYLY NOVÉ PROJEKTY ZA TÉMĚŘ 450 MILIONŮ

Celkem 15,3 miliardy korun. Taková je aktuální částka, kterou Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad rozdělil od počátku programového období mezi příjemce. Jen v roce 2015 to bylo přes půl miliardy. Dosud bylo podáno 1 390 projektů s celkovým finančním objemem 45,9 miliard korun, z toho bylo schváleno 578 projektů v objemu 24,2 miliard korun. Zasmluvněno bylo 507 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 19,9 miliard korun. Ukončeno 335 projektů v objemu 15,3 miliardy korun.

Vzhledem ke snaze rozdělit co nejvíce evropských dotací uvažovalo vedení Úřadu Regionální rady také o vyhlášení výzev na tzv. „dokončené projekty“ (projekty, které byly zrealizovány ze strany potenciálních žadatelů nebo budou ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015, byly financovány z národních zdrojů, a které by bylo možno zpětně profinancovat z ROP Severozápad). Od této možnosti ale úřad na základě provedeného průzkumu nakonec odstoupil. „Průzkum ukázal, že počet projektů by nebyl takový, jaký jsme předpokládali. Objem finančních prostředků je výrazně nižší oproti částkám, které byly v daných oblastech podpory běžně alokovány,“ uvedl předseda Milan Pipal.

Doporučení úřadu výzvy nevyhlásit vzali na vědomí také členové Výboru Regionální rady (VRR). Ti se na svém 97. zasedání dále zabývali navýšením alokovaných částek ve Výzvách 68 a 69 a schválením projektů z těchto výzev.

VRR schválil navýšení alokované částky ve Výzvách č. 68 a 69. Ve Výzvě č. 68 (oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů) se jednalo o 106 milionů Kč, původní alokace byla 180 milionů Kč. Ve Výzvě č. 69 (oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst) se jednalo o 45 milionů Kč, původní alokace byla 125 milionů korun.

VRR také schválil projekty podané v obou výše zmíněných výzvách. V rámci 69. Výzvy bylo podáno 23 projektů, hodnocením úspěšně prošlo 16 z nich (viz tabulka). Jedná se především o projekty spojené s revitalizací, např. Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově nebo Revitalizace parku Městské sady v Chebu. (Od projektu ještě před schválením odstoupilo Město ostrov se Sportovištěm u Kulaté Báby).

V rámci 68. Výzvy byly podány 3 projekty, přičemž všechny prošly hodnocením a byly schváleny VRR. Jedná se o projekty Karlovarské krajské nemocnice a Krajské zdravotní (viz tabulka).

Schválené projekty z 68. a 69. Výzvy.

logo_severozapad

Důležité odkazy