Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT CHEBU SLOUŽÍ ŘIDIČŮM

Jihovýchodní silniční obchvat Chebu je dokončen a slouží řidičům. Hlavním přínosem jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb financovaných Karlovarským krajem je, že z centra města odvede tranzitní dopravu mířící od silnice R6 směrem k hraničnímu přechodu Svatý Kříž. Z chebských ulic zmizí až 5 tisíc aut, včetně 450 nákladních, která tudy denně projížděla na trase do Německa a opačným směrem.

„Stavba přeložky silnice II/214 trvala rok a půl a stála 392,6 milionu korun. Připravil ji Karlovarský kraj, který na ni získal dotaci z Regionálního operačního programu ROP Severozápad ve výši 318,4 milionu korun. Zbývající náklady budou hrazeny z rozpočtu kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Obchvat znamená výrazné zlepšení situace pro řidiče i chodce v Chebu. Doprava se zklidní, hlavně v přetížených ulicích 17. listopadu a Evropská. Průjezd městem se díky jihovýchodnímu obchvatu stává konečně bezpečnějším. Obyvatelé a návštěvníci města snad ocení zlepšené životní prostředí – nižší hlučnost, prašnost a snížení emisí výfukových plynů,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Kvůli zlepšení dopravní situace na silnici, která na obchvat navazuje, nechal Karlovarský kraj přestavět dvě křižovatky (s ulicí Na Návrší a s ulicí Vrázova) na křižovatky okružní. Akce stála 15,6 milionu korun a kraj ji financoval s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Stejně jako v případě celkové rekonstrukce silnice III/2143 pro napojení obce Háje na obchvat s celkovými náklady 7,4 milionu korun.

Nový jihovýchodní obchvat vede po okraji města a jeho stavba byla rozdělena na dvě části. První úsek o délce 1,2 kilometru začíná novou okružní křižovatkou ve Svatém Kříži a vede k obci Háje, kde končí další okružní křižovatkou. Ta napojuje přeloženou silnici II/214 i na místní komunikaci na Podhrad. Druhý úsek dlouhý 2,2 kilometru vede dál přes pastviny severozápadním směrem a mostem dlouhým 150 metrů překlenul údolí Hájského potoka. Další z celkem 58 stavebních objektů na trase tvoří 117 metrů dlouhý nadjezd nad železnicí vedoucí z Plzně do Chebu. Úsek končí v průmyslové zóně před lokalitou Maškov na silnici III/2148, kde je nově řešeno napojení silnice vedoucí směrem do obce Podhrad.

logo_severozapad