Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně

Archive for Říjen 2015

Z OSTROVA DO HORNÍHO ŽĎÁRU SE CYKLISTÉ PROJEDOU PO NOVÉ STEZCE

Dne 19. 10. 2015 byla slavnostně otevřena Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, Horní Žďár. Celkové náklady projektu činily kolem 11 milionů korun, část výdajů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

DSC_0066

Předmětem tohoto projektu byla výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže). Trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25. Součástí projektu byla i rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem). Byly vyrobeny a nově osazeny nové informační tabule s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města,
nové rozcestníky s informačním značením k turistickým cílům. Byl dodán nový mobiliář do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola).

DSC_0060

Naučná stezka je dlouhá cca 32,5 km a  má celkem dvacet „zastavení. U každé zastávky se návštěvník dozví informace vztahujícími se k danému místu. Cyklostezka tak definitivně spojila stávající městské cyklotrasy s cyklostezkou Ostrov – Jáchymov. Cyklisté tak nyní mohou putovat přírodou Krušných hor, aniž by museli použít frekventované silnice.

V ŽATCI SI ČEKÁNÍ NA AUTOBUS ZPŘÍJEMNÍTE NA NOVÉM NÁDRAŽÍ

Město Žatec má nové autobusové nádraží. Vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí toho starého, přestavba vyšla na přibližně na 46 milionů korun, z toho necelých 40 milionů by mělo být financováno z evropských prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Slavnostní otevření nového autobusového nádraží proběhlo dne 19. října 2015, v provozu bylo však již od soboty 16. října.

DSC_0018

Rekonstrukce nádraží probíhala v časové tísni, bylo třeba vše stihnout tak, aby bylo možné čerpat dotaci. Práce na rekonstrukci autobusového nádraží začaly v únoru 2015, rekonstrukce trvala osm měsíců.

DSC_0033

Cestující mají nyní v Žatci k dispozici moderní autobusové nádraží nesrovnatelné s tím, co ve městě dosud bylo. Skládá se z několika stavebních objektů. Vznikla čekárna, samoobslužné WC, přístřešek pro cestující, nové jsou inženýrské sítě i veřejné osvětlení.  Kvůli případným vandalům nádraží monitorují kamery. Vzniklo také nové schodiště s přístupem na ulici Pod Střelnicí. Denně nádražím projdou tisíce cestujících a dvě stovky autobusových spojů. Nově  také autobusy městské hromadné dopravy.

V SOKOLOVĚ VYBUDOVALI VĚTŠÍ ARCHIV I NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

Hned dva projekty podpořené z Regionálního operačního programu Severozápad byly v pátek 16. října 2015 slavnostně otevřeny v Sokolově. Západočeské město úspěšně vybudovalo nový, prostornější archiv, zároveň také potěšilo občany více než 200 novými parkovacími místy.

P1020358

V rámci projektu „Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov“ byl vybudován archiv v objektu MěÚ Sokolov. Došlo tak nejen ke zvětšení prostor pro archivaci dokumentů, ale také ke stavebním úpravám uvnitř budov – jako např. úpravy vybraných pater, schodiště, zábradlí, rozvodů nebo kamerového systému.

P1020356

Projekt v celkové výši přes 12 milionů Kč byl realizován za finanční podpory ROP Severozápad ve výši 8,2 miliony Kč a podpory ze strany města ve výši 3,9 milionů Kč.

V rámci projektu „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání“, který byl zahájen v únoru letošního roku, došlo nejprve ke stavebním úpravám chodníků, komunikací a ploch určených pro parkování. Dále byly realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí – STL, plynovodu, vedení VN 22 kV a sdělovacího vedení. Vzniklo tak 46 nových parkovacích stání v Mánesově ulici.

P1020357

V březnu 2015 byla zahájena také druhá etapa projektu. V této etapě došlo k vybudování zcela nového parkoviště se 169 parkovacími místy spolu a související technickou infrastrukturou. Byla vybudována dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a kamerový systém. Vzhledem k umístění parkoviště bylo také nutné realizovat přeložky stávajících inženýrských sítí.

Projekt v celkové výši téměř 15 milionů Kč byl realizován za finanční podpory ROP Severozápad ve výši téměř 12 milionů korun. Zbývající část podpory byla ze strany města.

V KRUPCE SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI PARK HERTY LINDNEROVÉ

Centrální městský park Herty Lindnerové byl v Krupce po jeho rozsáhlé a komplexní rekonstrukci otevřen ve čtvrtek 15. října 2015.

IMG_9264

Na ploše přes 2,5 hektaru je nyní kromě velkých travnatých ploch a kulturní a udržované zeleně zároveň několik samostatných stanovišť a prvků. Občanům jsou k dispozici 2 hřiště pro malé i větší děti, účelně vybavená jak pro hry a pobyt maminek s dětmi, tak i pro pohybové aktivity na lanové pyramidě a dalším mobiliáři.

Dále je v parku moderní hřiště pro několik míčových sportů, a 5 cvičebních prvků pro seniory na procvičování a masáže. Majitelé psů zde mají k venčení a volnému pohybu oplocenou plochu. Na důstojném místě je instalovaná busta odbojářky Herty Lindnerové, po které je park pojmenovaný.

???????????????????????????????
Pro obnovu a rekonstrukci byly především využité prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši přes 13 milionů korun. Další finance poskytlo město Krupka ze svého rozpočtu v objemu 3 mil. Kč. Díky tomu se podařilo vytvořit dílo, které svým charakterem, pestrou využitelností a užitečností nemá obdobu ani ve velkých okolních městech v celém regionu.

P1000125

 

Zdroj: Městský úřad Krupka, ÚRR

I DÍKY ROP SEVEROZÁPAD MAJÍ NA ŠLUKNOVSKU NOVÉ SILNICE

Z Varnsdorfu do Krásné Lípy a z Rumburku do Šluknova jezdí řidiči po nových komunikacích. Ústecký kraj za rozsáhlou rekonstrukci zaplatil za přispění z fondu Regionálního operačního programu Severozápad téměř 98 milionů korun. Ústecký kraj postupně opravuje komunikace druhé a třetí třídy, které před několika lety převzal do správy od státu, a to hlavně z vlastních zdrojů i za podpory financí z Evropské unie. Obě komunikace byly vlivem velkého zatížení nákladní dopravou v naprosto nevyhovujícím stavu, rekonstrukce proto byla již nezbytná.

DSC_0526

Rekonstrukce komunikace II/266 v úseku mezi Rumburkem a Šluknovem v celkové délce 9,693 km zahrnovala mimo jiné rekonstrukci krytu vozovky včetně ložné vrstvy v celkové ploše 71 691 m2, na kterou bylo položeno 18 640 tun asfaltové směsi. Stavba řešila odvodnění v intravilánu měst Rumburk a Šluknov, rekonstrukci mostů a propustků a křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem. Druhá oprava se týkala rekonstrukce komunikace II/265 v úseku Varnsdorf a Krásná Lípa v celkové délce 10,196 km. V celém úseku došlo k výměně krytu a ložné vrstvy o ploše 76 470 m2 a pokládce 22 284 tun asfaltové směsi. Součástí stavby byla i rekonstrukce propustků, mostů, tří opěrných zdí a rekonstrukce odvodnění komunikace v městech Varnsdorf a Krásná Lípa.

DSC_0508

 

Zdroj: ÚRR, kr-ustecky.cz

I DÍKY ROP SEVEROZÁPAD OTEVŘELI V LITVÍNOVĚ NOVÉ HŘIŠTĚ

Tradičním přestřižením pásky bylo dne 8.10.2015 otevřeno rozlehlé víceúčelové hřiště v Tylově ulici v Litvínově. Vybudování tohoto hřiště vyšlo na zhruba 8,5 milionu korun, přičemž 7,3 milionu činila dotace z ROP Severozápad. Výstavba hřiště, které je největší ve městě, začala v polovině června. V rámci akce došlo k rekonstrukci komunikací včetně obrubníků a veřejného osvětlení. Byly vybourány staré betonové plochy, odstraněny staré koše, lavičky a herní prvky a ty byly nahrazeny novými.

IMG_1153

Hřiště je rozděleno do několika zón podle věkových kategorií návštěvníků. Nejmenší děti zde mají k dispozici trampolínu, pískoviště nebo houpačky. Starší děti pak jednostranné hřiště s košem a bránou, dvě lezecké stěny, lanovou pyramidu a překážkovou dráhu. Všemu dominuje herní sestava s tobogánem a lanovkou. Nechybí ani workoutové prvky pro cvičení s vlastní vahou těla. Dospělým a seniorům jsou určeny nenáročné cvičící stroje. Pro hendikepované je tu například speciální houpačka.

IMG_1157

Hřiště se táhne až do parčíku pod areálem bývalé polikliniky. Tam našlo své místo hřiště na pétanque a také stůl pro stolní tenis.V rámci akce došlo také k nainstalování nového kamerového bodu, opravě schodiště či k revitalizaci zeleně.