Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

V SOKOLOVĚ VYBUDOVALI VĚTŠÍ ARCHIV I NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

Hned dva projekty podpořené z Regionálního operačního programu Severozápad byly v pátek 16. října 2015 slavnostně otevřeny v Sokolově. Západočeské město úspěšně vybudovalo nový, prostornější archiv, zároveň také potěšilo občany více než 200 novými parkovacími místy.

P1020358

V rámci projektu „Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov“ byl vybudován archiv v objektu MěÚ Sokolov. Došlo tak nejen ke zvětšení prostor pro archivaci dokumentů, ale také ke stavebním úpravám uvnitř budov – jako např. úpravy vybraných pater, schodiště, zábradlí, rozvodů nebo kamerového systému.

P1020356

Projekt v celkové výši přes 12 milionů Kč byl realizován za finanční podpory ROP Severozápad ve výši 8,2 miliony Kč a podpory ze strany města ve výši 3,9 milionů Kč.

V rámci projektu „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání“, který byl zahájen v únoru letošního roku, došlo nejprve ke stavebním úpravám chodníků, komunikací a ploch určených pro parkování. Dále byly realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí – STL, plynovodu, vedení VN 22 kV a sdělovacího vedení. Vzniklo tak 46 nových parkovacích stání v Mánesově ulici.

P1020357

V březnu 2015 byla zahájena také druhá etapa projektu. V této etapě došlo k vybudování zcela nového parkoviště se 169 parkovacími místy spolu a související technickou infrastrukturou. Byla vybudována dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a kamerový systém. Vzhledem k umístění parkoviště bylo také nutné realizovat přeložky stávajících inženýrských sítí.

Projekt v celkové výši téměř 15 milionů Kč byl realizován za finanční podpory ROP Severozápad ve výši téměř 12 milionů korun. Zbývající část podpory byla ze strany města.