Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech

Z OSTROVA DO HORNÍHO ŽĎÁRU SE CYKLISTÉ PROJEDOU PO NOVÉ STEZCE

Dne 19. 10. 2015 byla slavnostně otevřena Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, Horní Žďár. Celkové náklady projektu činily kolem 11 milionů korun, část výdajů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

DSC_0066

Předmětem tohoto projektu byla výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže). Trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25. Součástí projektu byla i rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem). Byly vyrobeny a nově osazeny nové informační tabule s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města,
nové rozcestníky s informačním značením k turistickým cílům. Byl dodán nový mobiliář do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola).

DSC_0060

Naučná stezka je dlouhá cca 32,5 km a  má celkem dvacet „zastavení. U každé zastávky se návštěvník dozví informace vztahujícími se k danému místu. Cyklostezka tak definitivně spojila stávající městské cyklotrasy s cyklostezkou Ostrov – Jáchymov. Cyklisté tak nyní mohou putovat přírodou Krušných hor, aniž by museli použít frekventované silnice.

Důležité odkazy