Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPAD PŘEKONAL HRANICI 17 MILIARD KORUN

Od počátku programového období bylo na účty příjemců dotací z ROP Severozápad proplaceno více než 17 miliard korun, což představuje 894 žádostí o platbu (ŽoP). Ve finančním objemu jde o více než 80% původní alokace programu. Tento milník byl překročen proplacením ŽoP projektu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 14,2 milionů korun.

 

K dnešnímu dni program přijal 1390 projektových žádostí v objemu 49,5 mld. Kč. Schváleno k financování bylo 623 projektů (25,1 mld. Kč) a ukončených je 422 projektů. Největší alokace byly v prioritních osách „1 – Regenerace a rozvoj měst“, kde bylo díky dotačnímu programu v Karlovarském a Ústeckém kraji mimo jiné vybudováno, případně rekonstruováno 204,8 km silnic a „3 – Dostupnost a dopravní obslužnost“, kde prošlo revitalizací 105 ha území ve městech.

 

Společně s příjemci usilujeme o vyčerpání maximální částky z přidělené alokace. Za rok 2015 bude proplaceno více jak 2 miliardy korun, do poloviny roku 2016 to musí být dalších 2,5 miliardy korun. „Snažili jsme se udělat taková opatření, aby měli příjemci co nejvíce času na dokončení svých projektů, a my jsme zvládli zasmluvněné prostředky postupně proplácet. Úřad se s rozhodnutím Výboru Regionální rady o možnosti prodloužit termíny realizace projektů dostal do situace, kdy musí na konci období administrovat velké množství žádostí o platbu. Avšak díky stabilnímu týmu loajálních zaměstnanců se nám to daří“ říká ředitelka úřadu Jana Havlicová.