Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

UKONČOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROZÁPAD NENÍ OTÁZKA JEDNOHO ROKU

Na svém 105. zasedání v Chomutově 15. 2. 2016 vzali členové Výboru Regionální rady (VRR) na vědomí informace o schváleném projektu „Ukončování ROP Severozápad 2016 – 2017“. Právě prostřednictvím tohoto projektu je od roku 2016 zajištěno financování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

 

„Proces ukončování operačního programu jistě nebude pro zaměstnance Regionální rady otázkou jednoho roku. Jde o množství složitých a náročných činností. Aktuálně jsou úkony související s ukončováním v přípravě. A to především z toho důvodu, že program stále proplácí prostředky příjemcům, kteří své projekty ukončili v závěru roku 2015,“ řekl předseda Regionální rady Milan Pipal.

 

V první polovině letošního roku budou administrovat zaměstnanci úřadu proplacení Žádostí o platbu ve výši necelých dvou miliard korun. Dalším velmi zásadním úkolem bude zpracování Závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období 2007 – 2013, která musí odpovídat požadavkům Evropské komise. Současně se úřad bude věnovat kontrole projektů v období udržitelnosti. Ta je standardně stanovena na 5 let (resp. 3 roky u malých a středních podniků) od proplacení poslední Žádosti o platbu.

Jednání VRR

Dále se členové VRR zabývali informacemi o průběhu realizace ROP Severozápad. Ke konci ledna 2016 bylo zasmluvněno 541 projektů v objemu 20,5 miliard Kč. Výše dotace, která byla doposud příjemcům proplacena, přesáhla 17,7 miliard Kč.