Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark

PROPLÁCENÍ DOTACÍ V ROP SEVEROZÁPAD SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

 

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. května 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad. Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

„Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Mám velmi dobrý pocit z toho, že úředníci i přes aktuální situaci s ukončováním ROP Severozápad neztrácejí zápal a dělají maximum pro úspěšné splnění závazků vůči našim příjemcům,“ říká Milan Pipal, předseda Regionální rady.

Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. „Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihneme prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín,“ dodává Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

 

Penize_Euro mince

 

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace.

VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“.