Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary

PROPLÁCENÍ DOTACÍ V ROP SEVEROZÁPAD SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

 

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. května 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad. Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

„Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Mám velmi dobrý pocit z toho, že úředníci i přes aktuální situaci s ukončováním ROP Severozápad neztrácejí zápal a dělají maximum pro úspěšné splnění závazků vůči našim příjemcům,“ říká Milan Pipal, předseda Regionální rady.

Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. „Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihneme prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín,“ dodává Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

 

Penize_Euro mince

 

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace.

VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“.