Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply