Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply