Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply