Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply