Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply