Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply