Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply