Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice Pstruží
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply