Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply