Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply