Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply