Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply