Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark

ROK-2012

MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD JEDNAL V LITOMĚŘICÍCH

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad zasedal 10. prosince 2012 v Litoměřicích. Jednání řídil jeho předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Christos Gogos.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentovány byly jak dopady zastavení činnosti operačního programu, tak i personální změny, ke kterým došlo. Jana Havlicová, která je pověřená řízením Úřadu Regionální rady, představila aktivity, které byly realizovány v souvislosti s obnovením činnosti programu, včetně odpovědi na připomínky EK. Radan Večerka prezentoval dosavadní činnost pracovních skupin, které by měly mimo jiné přispět k lepší informovanosti příjemců dotací z ROP Severozápad o situaci operačního programu.

V souvislosti s obnovením činnosti ROP SZ předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal oslovil přítomné zástupce MF a MMR s žádostí o informace o dalším postupu a možnostech znovuotevření programu. Zástupci MMR (NOK) deklarovali připravenost jednat o zahájení proplácení a certifikace a znovu připomněli nutnost jednání o korekci. V souvislosti s tím Petr Navrátil, předseda Regionální rady, připomněl , že úloha krajů při řešení celé situace je nezastupitelná a musí být do jednání zapojeny.

Christos Gogos referoval o dalším postupu Evropské komise. Vyjádření EK se podle něj dá očekávat v nejbližších dnech. Rozhodnutí o způsobu úhrady případné korekce je podle něj nutné přijmout na národní úrovni. „Znovuotevření programu je jen první krok. Bude potřeba obnovit kredit programu a znovu získat důvěru zainteresovaných stran. Je potřeba demonstrovat transparentnost systému a dodržovat nová pravidla,“ uvedl Gogos.

Monitorovacímu výboru byla dále předložena podrobná zpráva o aktuálním čerpání z operačního programu, informace o evaluacích a zpráva o čerpání prostředků technické asistence.

Zázemí pro jednání Monitorovacího výboru poskytl litoměřický Gotický hrad. Jeho rekonstrukce patří mezi projekty podpořené z ROP Severozápad. Účastníci jednání měli možnost seznámit se prostřednictvím prezentace s realizací tohoto projektu a následně si prohlédnout prostory hradu.

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SE POPRVÉ SEŠEL V NOVÉM SLOŽENÍ

Výbor Regionální rady se 3. prosince 2012 v Karlových Varech poprvé sešel v novém složení. Za Ústecký kraj ve výboru zasedají: PaedDr. Petr Brázda (KSČM), Ing. Jaroslav Dubský (KSČM), RSDr. Milan Pipal (KSČM), Ing. Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), Ing. Martin Strakoš (ČSSD), Jan Szántó (ČSSD), Ing. Josef Váňo (KSČM), Josef Zoser (PROkraj!).  Zastupitelstvo Karlovarského kraje do výboru zvolilo: Ing. Dalibora Blažka (bez PP  kandidát HNHRM), Mgr. Jaroslava Borku (KSČM), Bc. Pavla Čekana (ČSSD), Ing. Jana Horníka (bez PP – kandidát TOP O9 + STAR), Ing. Václava Jakubíka (KSČM), Ing. Jiřího Kotka (bez PP – kandidát ALTERNATIVA), Josefa Murča (KSČM), Ing. Petra Navrátila (ČSSD). Jedním z hlavních bodů jednání byla volba předsedy a místopředsedy Regionální rady. Do funkce předsedy byl zvolen Petr Navrátil, funkci místopředsedy bude vykonávat Milan Pipal.

V úvodu jednání se členové Výboru Regionální rady seznámili s aktuální situací Regionálního operačního programu Severozápad, činnosti Úřadu Regionální rady, Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Prezentovány byly také základní informace o klíčových programových dokumentech a kompetencích jednotlivých orgánů. Výbor se také seznámil se změnami v systému hodnocení, kterými ROP SZ reagoval na připomínky Evropské komise. V návaznosti na přednesené informace výbor diskutoval o možnostech obnovení činnosti ROP SZ.

Členům výboru byla předložena informace o dosavadním průběhu výběrového řízení na pozici ředitele Úřadu Regionální rady. Výbor jmenoval výběrovou komisi, která posoudí jednotlivé přihlášky a následně doporučí vhodného kandidáta.

Další jednání Výboru Regionální rady je plánováno na 20. 12. 2012 od 10.00 hodin v Ústí nad Labem.

DALŠÍ OCENĚNÍ PRO CTV OSTROV

Budova Střední průmyslové školy Ostrov se získala další významné ocenění. V soutěži Stavba roku 2012 ji byla udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR.  Slavnostního předání ocenění a odhalení pamětní desky se 22. listopadu 2012 zúčastnili předseda senátu Milan Štěch, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger, ředitel divize společnosti Metrostav (zastupující zhotovitelské sdružení) Petr Zábský, architekti z ateliéru A69 a ředitel CTV Ostrov Pavel Žemlička.

Nová budova pro Střední průmyslovou školu Ostrov vznikla v rámci projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov, který byl z ROP Severozápad podpořen dotací ve výši 377 milionů korun. Nový objekt vznikl radikální přestavbou bývalé nevyužité základní školy Klínovecká. Podoba školy je dílem ateliéru A69 – architekti, s. r. o. Škole daly vzhled průmyslové haly s prosklenou střechou imitující právě průmyslové objekty. Interiér školy je pak do značné míry prosklený, a tak je hned z atria možné vidět například odborné dílny.

Díky investiční akci získala ostrovská průmyslovka moderní zázemí. K dispozici je 35 všeobecných učeben, pět počítačových učeben a učebna přírodních věd. K výuce slouží i 14 dílen a dílenských učeben a čtyři elektrolaboratoře. Studijní materiály, odbornou literaturu i beletrii najdou studující v nově zařízené knihovně. K výuce tělocviku pak slouží dvě tělocvičny, posilovna a dvě hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem, včetně atletického areálu.

ROP SEVEROZÁPAD PROPLATIL NĚKOLIK ŽÁDOSTÍ O DOTACE, DALŠÍ ŽADATELÉ ČEKAJÍ

Regionální operační program Severozápad proplatil šest žádostí o dotace. Celkem na účty příjemců, kteří úspěšně dokončili projekt, či jeho etapu, a prošli příslušnými kontrolami, odešlo bezmála 50 milionů korun. „Po zatčení bývalého ředitele Úřadu Regionální rady Pavla Markvarta bylo pozastaveno proplácení veškerých žádosti o platbu. Nyní bylo po konzultacích s národními orgány opětovně uvolněno proplácení schválených žádostí o platbu,“ uvedla Jana Havlicová, která je pověřená řízením úřadu. O tom, který z čekajících žadatelů dostane finanční prostředky, rozhodovalo datum schválení jejich žádosti. „Proplaceny byly nejstarší žádosti o platby. Dalším kritériem pak byla výše zůstatků na účtech. Úřad Regionální rady odeslal veškeré prostředky, se kterými aktuálně mohl disponovat. Bohužel bylo možné proplatit dotace jen pro šest projektů,“ řekla Jana Havlicová. Další žadatelé musí čekat na výsledky jednání o obnovení financování ROP Severozápad s Evropskou komisí a národními orgány.

Proplaceny byly dílčí, etapové, žádosti o platbu u projektů: Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury (žadatel: město Ústí nad Labem), Revitalizace centra obce Údlice (žadatel: obec Údlice), Dostavba hotelového komplexu Větruše (žadatel: E K O F I N  P C  spol. s r. o. ), Efektivní řízení IPRM I (žadatel: město Chomutov), Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy (žadatel: město Sokolov) a Zubrnice-poznej život našich předků (žadatel: obec Zubrnice).

Úřad Regionální rady aktuálně eviduje 80 žádostí o platby za celkem 1,977 miliardy korun.


ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY HLEDÁ EXTERNÍ HODNOTITELE

Úřad Regionální rady vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozic externích hodnotitelů projektů podávaných do Regionálního operačního programu Severozápad. Nové externí hodnotitele úřad hledá v souvislosti se změnou v systému hodnocení žádostí o dotace.

Předpokladem pro práci externího hodnotitele je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané profesní oblasti, znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky, zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů a požadavek na nezávislost a nepodjatost. Externí hodnotitel nesmí být zaměstnancem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, nesmí být členem Výboru Regionální rady nebo členem Monitorovacího výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Hodnotitel nesmí být žadatelem o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a nesmí být ani poradcem jiného žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby byl vyloučen možný střet zájmu nebo podjatost externího hodnotitele.

Bližší informace včetně kontaktních údajů najdou zájemci o pozice externích hodnotitelů na http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/volna-pracovni-mista

logo_severozapad1