Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

INFORMACE Z JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ROP SEVEROZÁPAD


Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 8. července 2013 sešel na zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi na najednání zastupovali Christos Gogos a Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad včetně informace o řešení korekce, kterou EK požaduje u ROP Severozápad. Zástupci EK znovu deklarovali, že otázka úhrady korekce musí být řešena na české úrovni. Předseda Regionální rady Petr Navrátil informoval přítomné o probíhajících jednáních. „Pokud jde o úhradu korekce, byly avizovány vstřícné kroky ze strany Ministerstva financí, jestliže k nim dojde, budeme na základě nich dál jednat a případně iniciovat mimořádné schůze krajských zastupitelstev,“ uvedl Petr Navrátil.

Monitorovací výbor se zabýval také návrhem realokace 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Návrh realokace schválila vláda, nicméně pro přesun prostředků je klíčový souhlas právě Monitorovacího výboru ROP Severozápad.

Petr Navrátil se v souvislosti s realokací obrátil na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s dotazem, zda se uvažuje o „rozvolnění“ pravidla n+2/n+3 pro Českou republiku. Pokud by k takovému kroku došlo, měl by ROP Severozápad na vyčerpání prostředků více času a realokace prostředků by nebyla nezbytná. Podle zástupců Ministerstva pro místní rozvoj se o změně pravidel jedná a případná úprava by byla zohledněna. Členové Monitorovacího výboru ROP Severozápad o realokaci podrobně diskutovali, usnesení o přesunu prostředků z ROP Severozápad ale nebylo přijato. „Upozornil jsem členy Monitorovacího výboru, že je zde riziko, že prostředky nebudou vyčerpány. Usnesení o přesunu prostředků nebylo přijato. Část členů Monitorovacího výboru je přesvědčena, že se podaří pravidla změnit a bude tedy čas prostředky vyčerpat v rámci obou strukturálně postižených regionů. Je možné, že se tímto tématem bude Monitorovací výbor ještě zabývat,“ uvedl Petr Navrátil.