Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady zasedal 3. dubna 2013 v Ústí nad Labem. Jednání Výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová prezentovala možnosti řešení situace ROP SZ a varianty dalšího vývoje. Zdůraznila přitom nutnost řešit situaci co nejrychleji. „Pokud nebudou výzvy vyhlášeny do  1.května, výrazně se omezí možnosti prostředky alokované v ROP SZ využít a hrozí jejich ztráta. Zároveň narážíme na pravidla N+2, N+3, která nás o peníze alokované v ROPu automaticky připraví,“ uvedla Jana Havlicová. Předseda Regionální rady Petr Navrátil informoval o komunikaci s ministerstvy. „Stále nemáme všechny potřebné informace, které jsou pro naše další jednání a rozhodování klíčové. Obrátil jsem se proto dopisem na ministra financí s několika otázkami. Bohužel jsem dostal odpověď jen na velmi malou část z nich. Obdobně je na tom také hejtman Karlovarského kraje, který požádal ministra o stanoviska v souvislosti s dalším rozhodováním krajského zastupitelstva,“ řekl Petr Navrátil.

Výbor se zabýval také změnou sídla Regionální rady a pracoviště Úřadu Regionální rady. Původně pověřil předsedu Petra Navrátila jednat o pronájmu prostor se společností CB Immobilien a. s. Úřad Regionální rady prověřoval nabídku této společnosti, která nabízela k pronájmu prostory u „Rondelu“ v Ústí nad Labem. Během toho vyšlo najevo, že tato společnost nabízené prostory prodala a není s ní fakticky možné uzavřít nájemní smlouvu. Výbor proto pověřil předsedu Petra Navrátila, aby uzavřel nájemní smlouvu se společností Palmer Capital Central European Properties, a. s., která nabídla k pronájmu prostory v Berní ulici v Ústí nad Labem (bývalý objekt Telecomu). Za pronájem prostor o celkové výměře 1513 m2 bude Regionální rada platit ročně 1 611 868,85 Kč včetně DPH.  Stěhování Úřadu Regionální rady by mělo proběhnout na začátku června.

V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy byli členové Výboru seznámeni s aktuální informací z Ministerstva pro místní rozvoj o uvolnění finančních prostředků pro zajištění chodu Úřadu Regionální rady. Činnost úřadu je financována z prostředků ROP Severozápad v rámci prioritní osy 5 Technická asistence.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací