Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

KONTAKTY

Adresa sídla a územního pracoviště Ústí nad Labem: Adresa územního pracoviště Karlovy Vary:
Berní 2261/1 Závodní 391/96C
400 01 Ústí nad Labem 360 06 Karlovy Vary
Telefonní ústředna:
ÚL 475 240 600
KV 354 222 624
IČ: Číslo účtu:
75082136 Česká spořitelna, 4361022/0800
E-mail: Oficiální e-maily:
jmeno.prijmeni[at]nuts2severozapad.cz ridiciorgan[at]nuts2severozapad.cz
podatelna[at]nuts2severozapad.cz
WWW stránky: ID datové schránky:
http://www.nuts2severozapad.cz wjbj9g6
Datová schránka Regionální rady funguje v režimu OVM.
JMÉNO/FUNKCE TEL./MOB. KANCELÁŘ E-MAILOVÁ ADRESA
RSDr. Milan Pipal 475 240 681 ÚRR/B 310 milan.pipal[at]nuts2severozapad.cz
předseda Regionální rady
Ing. Petr Navrátil petr.navratil[at]nuts2severozapad.cz
místopředseda Regionální rady
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Bc. Jana Havlicová 475 240 602; 736 650 687 ÚRR/B 315 jana.havlicova[at]nuts2severozapad.cz
ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Bc. Lenka Štefflová 475 240 603; 736 650 714 ÚRR/B 317 lenka.stefflova[at]nuts2severozapad.cz
asistentka ředitelky ÚRR
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
zástupce ředitelky
Finanční oddělení
Bc. Jitka Plchová 475 240 635; 736 650 705 ÚRR/B 323 jitka.plchova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Bc. Radka Kubelková 475 240 634; 734 763 564 ÚRR/B 323 radka.kubelkova[at]nuts2severozapad.cz
referentka FO
Územní odbor realizace programu Ústí nad Labem
Ing. Martin Pohůnek 475 240 609; 736 650 706 ÚRR/A 214 martin.pohunek[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Veronika Hujková 475 240 667; 736 650 698 ÚRR/A 215 veronika.hujkova[at]nuts2severozapad.cz
asistentka vedoucího odboru
- oddělení realizace a kontroly projektů
Ing. Lukáš Brabenec 475 240 663; 736 650 671 ÚRR/A 202 lukas.brabenec[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Bc. Zdenka Broumská 475 240 687; 736 650 562 ÚRR/A 226 zdenka.broumska[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Lucie Bendlová 475 240 660; 736 650 561 ÚRR/A 210 lucie.bendlova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Vlasta Doskočilová 475 240 611; 736 650 566 ÚRR/A 204 vlasta.doskocilova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Bc. Lenka Drábová 475 240 670; 736 650 677 ÚRR/A 203 lenka.drabova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Mgr. Tomáš Dyntera 475 240 664; 736 650 688 ÚRR/A 203 tomas.dyntera[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažer
Petra Grygarová 475 240 657; 736 650 567 ÚRR/A 212 petra.grygarova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Alena Hubená 475 240 658; 736 650 684 ÚRR/A 212 alena.hubena[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Vladimíra Kamenská 475 240 612; 736 650 568 ÚRR/B 319 vladimira.kamenska[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na veřejné zakázky
Ing. Denisa Kleinová 475 240 696; 736 650 696 ÚRR/A 210 denisa.kleinova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Ing. Marie Mráčková 475 240 649; 736 650 675 ÚRR/A 204 marie.mrackova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka 
Bc. Petr Onemichl, DiS. 475 240 699; 736 650 699 ÚRR/A 209 petr.onemichl[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Ing. Milada Otevřelová 475 240 655; 736 650 570 ÚRR/A 211 milada.otevrelova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Mgr. Vladimír Skála 475 240 656; 736 650 704 ÚRR/A 211 vladimir.skala[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Bc. Iva Sobíková 475 240 669; 736 650 564 ÚRR/A 226 iva.sobikova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Bc. Miroslava Štefanová 475 240 662; 736 650 571 ÚRR/A 209 miroslava.stefanova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Ing. Markéta Vavrincová 475 240 613; 736 650 572 ÚRR/B 319 marketa.vavrincova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na veřejné zakázky
Územní odbor realizace programu Karlovy Vary
Ing. Vlasta Rezková, MBA 354 222 641; 736 650 692 KK/2.51 vlasta.rezkova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Vladislava Klášterková 354 222 624; 736 650 715 KK/2.50 vladka.klasterkova[at]nuts2severozapad.cz
asistentka vedoucí odboru
- oddělení realizace a kontroly projektů
Bc. Jiří Dvořák 354 222 664; 736 650 585 KK/2.60 jiri.dvorak[at]nuts2severozapad.cz
specialista na veřejné zakázky/finanční manažer
Bc. Eva Flaisigová 354 222 655; 736 650 586 KK/2.56 eva.flaisigova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Michal Košťál 354 222 626; 736 650 587 KK/2.55 michal.kostal[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažer
Petr Kubíček 354 222 654; 736 650 691 KK/2.56 petr.kubicek[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Ing. Květuše Kůsová 354 222 667; 736 650 588 KK/2.54 kvetuse.kusova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Pavlína Liprtová 354 222 672; 736 650 679  KK/2.58 pavlina.liprtova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Jaroslava Tvarůžková 354 222 671; 736 650 719 KK/2.53 jaroslava.tvaruzkova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Zuzana Urbánková 354 222 648; 736 650 589 KK/2.57 zuzana.urbankova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Bc. Vladimír Vach, DiS. 354 222 650; 736 650 700 KK/2.57 vladimir.vach[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Kancelář ředitelky        
Pavel Žinčík 475 240 608; 736 650 702 ÚRR/B 308 pavel.zincik[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru a tiskový mluvčí
       
JUDr. Václav Šíma 475 240 605; 736 650 761 ÚRR/B 320 vaclav.sima[at]nuts2severozapad.cz  
právník        
Radka Vávrová 475 240 606; 736 650 682 ÚRR/A 325 radka.vavrova[at]nuts2severozapad.cz
personalistka a mzdová účetní
- oddělení vnitřních činností
Edit Cermanová 475 240 661; 736 650 711 ÚRR/B 318 edit.cermanova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Hana Havlová 475 240 600; 736 650 717 ÚRR/A 325
hana.havlova[at]nuts2severozapad.cz
referentka administrativy
Jitka Lipšová                    736 650 673 ÚRR/B 324 jitka.lipsova[at]nuts2severozapad.cz
pracovnice skartační služby
Luboš Reis 475 240 695; 736 650 695 ÚRR/A 323 lubos.reis[at]nuts2severozapad.cz
hospodářskosprávní referent
Ekonomický odbor
Ing. Michal Kinter 475 240 640; 736 650 712 ÚRR/A 306 michal.kinter[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
- oddělení technické asistence
Bc. Zdeňka Balíčková 475 240 617; 736 650 697 ÚRR/A 303 zdenka.balickova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ing. Jitka Maňásková 475 240 642; 736 650 713 ÚRR/A 302 jitka.manaskova[at]nuts2severozapad.cz
referenta OTA
Ing. Andrea Ryvolová 475 240 619; 736 650 575 ÚRR/A 304 andrea.ryvolova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OTA
- oddělení účetnictví a rozpočtu
Jaroslava Nováková 475 240 637; 736 650 693 ÚRR/A 307 jaroslava.novakova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ivana Bartošová 475 240 641; 736 650 576 ÚRR/A 308 ivana.bartosova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OÚR
Ing. Dana Pumprová 475 240 638; 736 650 710 ÚRR/A 308 dana.pumprova[at]nuts2severozapad.cz
referentka fakturace
Odbor řízení programu
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru, zástupce ředitelky
- oddělení monitoringu a evaluací
Jana Vykouková 475 240 624; 736 650 581 ÚRR/A 309 jana.vykoukova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Barbora Kloubková 475 240 627; 736 650 579 ÚRR/A 310 barbora.kloubkova[at]nuts2severozapad.cz
referentka evaluací
- oddělení nesrovnalostí
Ing. Monika Žubretovská 475 240 671; 736 650 694 ÚRR/A 314 monika.zubretovska[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ing. Iva Brettschneiderová 475 240 630; 736 650 577 ÚRR/A 315 iva.brettschneiderova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
Jana Rauchová 475 240 629; 736 650 578 ÚRR/A 315 jana.rauchova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
- oddělení metodického řízení
Mgr. Martina Vejvodová 354 222 668; 736 650 708 KK/2.44 martina.vejvodova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Kamila Krupičková
354 222 630; 736 650 582 KK/2.46 kamila.krupickova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OMEŘ
Mgr. Lukáš Rozlílek 354 222 669; 739 322 489 KK/2.45 lukas.rozlilek[at]nuts2severozapad.cz
referent OMEŘ
Interní audit
Bc. Božena Formánková 475 240 646; 736 650 573 ÚRR/A 316 bozena.formankova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí interní auditorka
Bc. Zuzana Kubcová 475 240 694; 736 650 718 ÚRR/A 316 zuzana.kubcova[at]nuts2severozapad.cz
referentka útvaru Interní audit
Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací