Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

KONTAKTY

Adresa sídla a územního pracoviště Ústí nad Labem: Adresa územního pracoviště Karlovy Vary:
Berní 2261/1 Závodní 391/96C
400 01 Ústí nad Labem 360 06 Karlovy Vary
Telefonní ústředna:
ÚL 475 240 600
KV 354 222 624
IČ: Číslo účtu:
75082136 Česká spořitelna, 4361022/0800
E-mail: Oficiální e-maily:
jmeno.prijmeni[at]nuts2severozapad.cz ridiciorgan[at]nuts2severozapad.cz
podatelna[at]nuts2severozapad.cz
WWW stránky: ID datové schránky:
http://www.nuts2severozapad.cz wjbj9g6
Datová schránka Regionální rady funguje v režimu OVM.
JMÉNO/FUNKCE TEL./MOB. KANCELÁŘ E-MAILOVÁ ADRESA
Jaroslav Komínek
ÚRR/B 310
předseda Regionální rady
Ing. Josef Janů
místopředseda Regionální rady
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Bc. Jana Havlicová 475 240 602; 736 650 687 ÚRR/B 315 jana.havlicova[at]nuts2severozapad.cz
ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
zástupce ředitelky
Finanční oddělení
Bc. Jitka Plchová 475 240 635; 736 650 705 ÚRR/B 306 jitka.plchova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Bc. Radka Kubelková 475 240 634; 734 763 564 ÚRR/B 306 radka.kubelkova[at]nuts2severozapad.cz
referentka FO
Odbor implementace programu
Ing. Martin Pohůnek 475 240 609; 736 650 706 ÚRR/B 307
martin.pohunek[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Veronika Hujková 475 240 600; 736 650 698 ÚRR/B 317
veronika.hujkova[at]nuts2severozapad.cz
asistentka vedoucího pracovníka
- oddělení realizace a kontroly projektů Ústí nad Labem
Ing. Lukáš Brabenec 475 240 663; 736 650 671 ÚRR/B 321
lukas.brabenec[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Lucie Bendlová 475 240 660; 736 650 561 ÚRR/B 319 lucie.bendlova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Vlasta Doskočilová 475 240 611; 736 650 566 ÚRR/A 309 vlasta.doskocilova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Ing. Lenka Holasová                     736 650 572 ÚRR/B 319 lenka.holasova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Alena Hubená 475 240 658; 736 650 684 ÚRR/B 323
alena.hubena[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Ing. Denisa Kleinová 475 240 696; 736 650 696 ÚRR/B 319
denisa.kleinova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Bc. Petr Onemichl, DiS. 475 240 699; 736 650 699 ÚRR/B 323
petr.onemichl[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Ing. Milada Otevřelová 475 240 655; 736 650 570 ÚRR/B 319
milada.otevrelova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Bc. Miroslava Štefanová 475 240 662; 736 650 571 ÚRR/B 323
miroslava.stefanova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
- oddělení realizace a kontroly projektů Karlovy Vary
Ing. Vlasta Rezková, MBA 354 222 641; 736 650 692 KK/2.51 vlasta.rezkova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Bc. Jiří Dvořák 354 222 664; 736 650 585 KK/2.46 jiri.dvorak[at]nuts2severozapad.cz
specialista na veřejné zakázky/finanční manažer
Bc. Eva Flaisigová 354 222 655; 736 650 586 KK/2.47 eva.flaisigova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Petr Kubíček 354 222 654; 736 650 691 KK/2.46 petr.kubicek[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Ing. Květuše Kůsová 354 222 667; 736 650 588 KK/2.49 kvetuse.kusova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Ing. Vladimíra Nečekalová 354 222 668; 736 650 565 KK/2.47 vladimira.necekalova[at]nuts2severozapad.cz
projektová manažerka
Jaroslava Tvarůžková 354 222 671; 736 650 719 KK/2.49 jaroslava.tvaruzkova[at]nuts2severozapad.cz
finanční manažerka
Bc. Vladimír Vach, DiS. 354 222 650; 736 650 700 KK/2.47 vladimir.vach[at]nuts2severozapad.cz
projektový manažer
Kancelář ředitelky        
Pavel Žinčík 475 240 608; 736 650 702 ÚRR/B 308 pavel.zincik[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru a tiskový mluvčí
       
Edit Cermanová 475 240 661; 736 650 711 ÚRR/B 318 edit.cermanova[at]nuts2severozapad.cz
samostatná referentka KŘ
Jitka Lipšová 736 650 673 ÚRR/B 324 jitka.lipsova[at]nuts2severozapad.cz
pracovnice skartační služby
Luboš Reis 475 240 695; 736 650 695 ÚRR/A 323 lubos.reis[at]nuts2severozapad.cz
hospodářskosprávní referent
JUDr. Václav Šíma 475 240 605; 736 650 761 ÚRR/B 320 vaclav.sima[at]nuts2severozapad.cz  
právník        
Radka Vávrová 475 240 606; 736 650 682 ÚRR/A 325 radka.vavrova[at]nuts2severozapad.cz
personalistka a mzdová účetní
Ekonomický odbor
Ing. Michal Kinter 475 240 640; 736 650 712 ÚRR/A 306 michal.kinter[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Bc. Zdeňka Balíčková 475 240 617; 736 650 697 ÚRR/A 303 zdenka.balickova[at]nuts2severozapad.cz
referentka EO
Vladimíra Kamenská 475 240 612; 736 650 568 ÚRR/A 302 vladimira.kamenska[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na veřejné zakázky
- oddělení účetnictví a rozpočtu
Jaroslava Nováková 475 240 637; 736 650 693 ÚRR/A 307 jaroslava.novakova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ivana Bartošová 475 240 641; 736 650 576 ÚRR/A 308 ivana.bartosova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OÚR
Ing. Dana Pumprová 475 240 638; 736 650 710 ÚRR/A 308 dana.pumprova[at]nuts2severozapad.cz
referentka fakturace
Odbor řízení programu
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru, zástupce ředitelky
Kamila Krupičková 354 222 630; 736 650 582 KK/2.45 kamila.krupickova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OŘP
- oddělení monitoringu a evaluací
Jana Vykouková 475 240 624; 736 650 581 ÚRR/A 305 jana.vykoukova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Barbora Kloubková 475 240 627; 736 650 579 ÚRR/A 310 barbora.kloubkova[at]nuts2severozapad.cz
referentka evaluací
Bc. Jana Prouzová 475 240 628; 736 650 580 ÚRR/A 310 jana.prouzova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OME
- oddělení nesrovnalostí
Ing. Monika Žubretovská 475 240 671; 736 650 694 ÚRR/A 314 monika.zubretovska[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ing. Iva Brettschneiderová 475 240 630; 736 650 577 ÚRR/A 315 iva.brettschneiderova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
Jana Rauchová 475 240 629; 736 650 578 ÚRR/A 315 jana.rauchova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
Interní audit
Bc. Božena Formánková 475 240 646; 736 650 573 ÚRR/A 316 bozena.formankova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí interní auditorka
Bc. Zuzana Kubcová 475 240 694; 736 650 718 ÚRR/A 325 zuzana.kubcova[at]nuts2severozapad.cz
referentka útvaru Interní audit
Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací