Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě

KONTAKTY

Adresa sídla a územního pracoviště Ústí nad Labem: Adresa územního pracoviště Karlovy Vary:
Berní 2261/1 Závodní 391/96C
400 01 Ústí nad Labem 360 06 Karlovy Vary
Telefonní ústředna:
ÚL 475 240 600
KV 354 222 624
IČ: Číslo účtu:
75082136 Česká spořitelna, 4361022/0800
E-mail: Oficiální e-maily:
jmeno.prijmeni[at]nuts2severozapad.cz ridiciorgan[at]nuts2severozapad.cz
podatelna[at]nuts2severozapad.cz
WWW stránky: ID datové schránky:
http://www.nuts2severozapad.cz wjbj9g6
Datová schránka Regionální rady funguje v režimu OVM.
JMÉNO/FUNKCE TEL./MOB. KANCELÁŘ E-MAILOVÁ ADRESA
Jaroslav Komínek
ÚRR/B 310
předseda Regionální rady
Ing. Josef Janů
místopředseda Regionální rady
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Bc. Jana Havlicová 475 240 602; 736 650 687 ÚRR/B 315 jana.havlicova[at]nuts2severozapad.cz
ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
zástupce ředitelky
Odbor implementace programu
Ing. Martin Pohůnek 475 240 609; 736 650 706 ÚRR/B 307
martin.pohunek[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Veronika Hujková 475 240 600; 736 650 698 ÚRR/B 317
veronika.hujkova[at]nuts2severozapad.cz
asistentka vedoucího pracovníka
– oddělení realizace a kontroly projektů Ústí nad Labem
Ing. Lukáš Brabenec 475 240 663; 736 650 671 ÚRR/B 321
lukas.brabenec[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Lucie Bendlová 475 240 660; 736 650 561 ÚRR/B 319
lucie.bendlova[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Alena Hubená 475 240 658; 736 650 684 ÚRR/B 323
alena.hubena[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Vladimíra Kamenská 475 240 612; 736 650 568 ÚRR/B 323 vladimira.kamenska[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Ing. Denisa Kleinová 475 240 696; 736 650 696 ÚRR/B 319
denisa.kleinova[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Ing. Milada Otevřelová 475 240 655; 736 650 570 ÚRR/B 319
milada.otevrelova[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Bc. Miroslava Štefanová 475 240 662; 736 650 571 ÚRR/B 323
miroslava.stefanova[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
– oddělení realizace a kontroly projektů Karlovy Vary
Ing. Vlasta Rezková, MBA 354 222 641; 736 650 692 KK/2.51
vlasta.rezkova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Petr Kubíček 354 222 654; 736 650 691 KK/2.46 petr.kubicek[at]nuts2severozapad.cz
referent ORKP – PM/FM
Ing. Květuše Kůsová 354 222 667; 736 650 588 KK/2.49 kvetuse.kusova[at]nuts2severozapad.cz
referentka ORKP – PM/FM
Kancelář ředitelky        
Bc. Pavel Žinčík 475 240 608; 736 650 702 ÚRR/B 308 pavel.zincik[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru a tiskový mluvčí
       
Bc. Edit Cermanová 475 240 661; 736 650 711 ÚRR/B 318
edit.cermanova[at]nuts2severozapad.cz
samostatná referentka KŘ
Jitka Lipšová 736 650 673 ÚRR/B 324
jitka.lipsova[at]nuts2severozapad.cz
pracovnice skartační služby
Luboš Reis 475 240 695; 736 650 695 ÚRR/A 323
lubos.reis[at]nuts2severozapad.cz
hospodářskosprávní referent
JUDr. Václav Šíma 475 240 605; 736 650 761 ÚRR/B 320 vaclav.sima[at]nuts2severozapad.cz  
právník        
Radka Vávrová 475 240 606; 736 650 682 ÚRR/A 325 radka.vavrova[at]nuts2severozapad.cz  
personalistka a mzdová účetní
Ekonomický odbor
Ing. Michal Kinter 475 240 640; 736 650 712 ÚRR/A 306 michal.kinter[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru
Bc. Zdeňka Balíčková 475 240 617; 736 650 697 ÚRR/A 305 zdenka.balickova[at]nuts2severozapad.cz
referentka EO
Jaroslava Nováková 475 240 637; 736 650 693 ÚRR/A 307 jaroslava.novakova[at]nuts2severozapad.cz
referentka EO – hlavní účetní
Ing. Dana Pumprová 475 240 638; 736 650 710 ÚRR/A 308 dana.pumprova[at]nuts2severozapad.cz
referentka EO
Odbor řízení programu
Ing. Ondřej Hruška 354 222 636; 736 650 685 KK/2.44 ondrej.hruska[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí odboru, zástupce ředitelky
Kamila Krupičková 354 222 630; 736 650 582 KK/2.45 kamila.krupickova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OŘP
Bc. Jana Prouzová 475 240 628; 736 650 580 ÚRR/A 310
jana.prouzova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OŘP – specialistka na IS a monitoring
Jana Vykouková 475 240 627; 736 650 581 ÚRR/A 310 jana.vykoukova[at]nuts2severozapad.cz
referentka OŘP – specialistka na IS a monitoring
– oddělení nesrovnalostí
Ing. Petr Onemichl 475 240 671; 736 650 699 ÚRR/A 314 petr.onemichl[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení
Ing. Iva Brettschneiderová 475 240 630; 736 650 577 ÚRR/A 315 iva.brettschneiderova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
Jana Rauchová 475 240 629; 736 650 578 ÚRR/A 315 jana.rauchova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti
Interní audit
Bc. Božena Formánková 475 240 646; 736 650 573 ÚRR/A 316 bozena.formankova[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí interní auditorka

 

Důležité odkazy