Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně

KRAJE SE BUDOU PODÍLET NA ÚHRADĚ KOREKCE ROP SEVEROZÁPAD

Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválila 19. srpna 2013 spoluúčast krajů na úhradě korekce, kterou Evropská komise vyměřila Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. V případě Ústeckého kraje jde o částku 598 milionů korun, u Karlovarského pak o 308 milionů korun. Celková výše korekce je 2,065 miliardy korun. Část korekce, 1,046 miliardy korun, bude uhrazena z účtu Národního fondu prostřednictvím tzv. bufferu, tj. rozdílu, ve kterém národní veřejné výdaje vynaložené v rámci regionu přesahují rámce povinné míry národního veřejného spolufinancování.

Rozhodnutí zastupitelstev znamená obnovení činnosti ROP Severozápad. Ministerstva pro místní rozvoj a financí již deklarovala, že v okamžiku, kdy se kraje připojí k úhradě korekce, pozbývá platnosti jejich doporučení o pozastavení operačního programu. ROP Severozápad tedy bude moci vyhlašovat výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad, uzavírat smlouvy o poskytování dotací i proplácet náklady u již zrealizovaných podpořených projektů. Obnovena bude také certifikace již proplacených dotací.

Pro úhradu podílu na korekci využijí kraje návratnou finanční výpomoc, kterou jim nabídlo Ministerstvo financí. Návratnou finanční výpomoc by kraje měly splatit do roku 2020. Splátkový kalendář bude předmětem dalších jednání.

Zastupitelé obou krajů se v souvislosti s úhradou korekce vyslovili také proti realokaci prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Tento přesun prostředků již dříve odmítl Monitorovací výbor ROP Severozápad.

Výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad by mohly být opětovně vyhlašovány od září 2013. Projekty bude možné předkládat do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Výzva by měla být vyhlášena také pro dílčí projekty spadající do již předložených a schválených Integrovaných plánů rozvoje měst.  O alokaci pro jednotlivé oblasti podpory rozhodne Výbor Regionální rady.