Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

KRAJE SE BUDOU PODÍLET NA ÚHRADĚ KOREKCE ROP SEVEROZÁPAD

Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválila 19. srpna 2013 spoluúčast krajů na úhradě korekce, kterou Evropská komise vyměřila Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. V případě Ústeckého kraje jde o částku 598 milionů korun, u Karlovarského pak o 308 milionů korun. Celková výše korekce je 2,065 miliardy korun. Část korekce, 1,046 miliardy korun, bude uhrazena z účtu Národního fondu prostřednictvím tzv. bufferu, tj. rozdílu, ve kterém národní veřejné výdaje vynaložené v rámci regionu přesahují rámce povinné míry národního veřejného spolufinancování.

Rozhodnutí zastupitelstev znamená obnovení činnosti ROP Severozápad. Ministerstva pro místní rozvoj a financí již deklarovala, že v okamžiku, kdy se kraje připojí k úhradě korekce, pozbývá platnosti jejich doporučení o pozastavení operačního programu. ROP Severozápad tedy bude moci vyhlašovat výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad, uzavírat smlouvy o poskytování dotací i proplácet náklady u již zrealizovaných podpořených projektů. Obnovena bude také certifikace již proplacených dotací.

Pro úhradu podílu na korekci využijí kraje návratnou finanční výpomoc, kterou jim nabídlo Ministerstvo financí. Návratnou finanční výpomoc by kraje měly splatit do roku 2020. Splátkový kalendář bude předmětem dalších jednání.

Zastupitelé obou krajů se v souvislosti s úhradou korekce vyslovili také proti realokaci prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Tento přesun prostředků již dříve odmítl Monitorovací výbor ROP Severozápad.

Výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad by mohly být opětovně vyhlašovány od září 2013. Projekty bude možné předkládat do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Výzva by měla být vyhlášena také pro dílčí projekty spadající do již předložených a schválených Integrovaných plánů rozvoje měst.  O alokaci pro jednotlivé oblasti podpory rozhodne Výbor Regionální rady.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací