Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD

Regionální operační program Severozápad bude přijímat další žádosti o dotace. Výbor Regionální rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl, že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny 17. října 2013. Žadatelé budou moci podávat své projekty do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty), 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Projekty z oblastí podpory 1.2 a 3.2 mohou žadatele podávat do 29. listopadu 2013, v případě výzev pro cyklostezky a obchvaty do 15. listopadu 2013. Bližší informace k výzvám a konkrétní podmínky pro získání dotace budou od 17. října 2013 k dispozici na www.nuts2severozapad.cz.

Výbor Regionální rady schválil také vyhlášení výzvy pro Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, která bude otevřena od 1. listopadu. Na projekty zaměřené na modernizaci silnic II. a III. třídy je v této výzvě k dispozici 1,94 miliardy korun. Projekty bude možné předkládat do 18. prosince.

V aktuálně schválených výzvách ROP Severozápad plánuje rozdělit mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje více než 3,7 miliardy korun. Pro projekty revitalizace měst a obcí je k dispozici 945 milionů korun, pro projekty zaměřené na výstavbu obchvatů je připraveno 335 milionů korun, pro podporu výstavby cyklostezek je vyčleněno 323 milionů korun a pro projekty zaměřené na rozvoj dopravní obslužnosti bezmála 200 milionů korun.

Bezprostředně po předložení projektů proběhne posouzení jejich přijatelnosti a formálních náležitostí. Po skončení výzvy pak může být zahájeno samotné hodnocení projektů. O tom, které projekty uspěly, by mělo být rozhodnuto přibližně na konci února.