Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD

Regionální operační program Severozápad bude přijímat další žádosti o dotace. Výbor Regionální rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl, že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny 17. října 2013. Žadatelé budou moci podávat své projekty do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty), 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Projekty z oblastí podpory 1.2 a 3.2 mohou žadatele podávat do 29. listopadu 2013, v případě výzev pro cyklostezky a obchvaty do 15. listopadu 2013. Bližší informace k výzvám a konkrétní podmínky pro získání dotace budou od 17. října 2013 k dispozici na www.nuts2severozapad.cz.

Výbor Regionální rady schválil také vyhlášení výzvy pro Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, která bude otevřena od 1. listopadu. Na projekty zaměřené na modernizaci silnic II. a III. třídy je v této výzvě k dispozici 1,94 miliardy korun. Projekty bude možné předkládat do 18. prosince.

V aktuálně schválených výzvách ROP Severozápad plánuje rozdělit mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje více než 3,7 miliardy korun. Pro projekty revitalizace měst a obcí je k dispozici 945 milionů korun, pro projekty zaměřené na výstavbu obchvatů je připraveno 335 milionů korun, pro podporu výstavby cyklostezek je vyčleněno 323 milionů korun a pro projekty zaměřené na rozvoj dopravní obslužnosti bezmála 200 milionů korun.

Bezprostředně po předložení projektů proběhne posouzení jejich přijatelnosti a formálních náležitostí. Po skončení výzvy pak může být zahájeno samotné hodnocení projektů. O tom, které projekty uspěly, by mělo být rozhodnuto přibližně na konci února.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací