Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.