Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí

O DOTACE Z ROPU JE MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 18. září 2014, kdy končila výzva k předkládání projektů, zaevidoval Úřad Regionální rady žádosti o dotace ve výši přes 480 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 350 milionů korun.

„Převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit, je značný a to nás velmi těší. Pro program je to jedině dobře, navíc se potvrdilo, že města i obce s námi stále chtějí spolupracovat. Také jim musíme poděkovat, že zvládají dodržování stanovených lhůt a termínů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ten také doplnil, že Výbor Regionální rady bude schvalovat navýšení financí do výzvy a je tak téměř jisté, že se dostane na všechny žadatele, jejichž projekty projdou hodnocením úspěšně.

IMG_8985

ilustrační fotografie

Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst podáno 31 projektových žádostí v obou krajích. A to je vzhledem k časovému rozpětí od vyhlášení výzvy (18. srpna 2014) do jejího ukončení (18. září 2014) velmi dobře odvedená práce. Mezi žádostmi se opětovně objevil také projekt týkající se revitalizace vnitrobloků Obrněné brigády v Chebu; na rekonstrukci dopravního terminálu by zase rádo získalo prostředky město Žatec.

Obecně pak mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, regeneraci brownfields nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádosti s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.