Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

PODPORA PRO PROJEKTY NA PODPORU MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU

ROP Severozápad od 11. prosince 2013 přijímá projekty spadající do oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Příjem žádostí končí 22. ledna 2014 ve 12 hodin. Projekty mohou řešit například vznik informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství nebo i přípravu nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů cestovního ruchu. Žadateli v této oblasti podpory mohou být například kraje, města, obce, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Projekty je třeba předkládat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem. Bližší informace o výzvě k předkládání projektů jsou k dispozici zde.


Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací