Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

PRO PŘÍJEMCE

Tato stránka je určena subjektům realizujícím projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, který na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace žádá řídící orgán o prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti.

 

V archivu výzev a dokumentace je k dispozici dokumentace k jednotlivým, již uzavřeným, výzvám. Pod jednotlivými výzvami jsou  umístěny dokumenty platné pro danou výzvu, těmito dokumenty se příjemci dotací musí řídit při realizaci projektu schváleného v dané výzvě. Věnujte prosím zvýšenou pozornost výběru správné dokumentace.

 

 

Pro zjednodušení a poskytnutí případných odpovědí na dotazy směřující ke zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně významnou snahou je, aby předložené MZoU byly co nejkvalitnější a měly co možná nejvyšší vypovídací hodnotu o využití projektu. Za tímto účelem byl zpracován doporučující dokument, který obsahuje množství praktických rad a námětů, jak vyplnit a doplnit MZoU.

Doporučení pro zpracování MZoU