Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Aktuální formuláře

Vážení příjemci dotace,

na základě vydání ExMP č. 73 došlo k úpravě pravidel platnosti a zveřejňování vybraných příloh Příručky pro příjemce pro projekty realizované v rámci všech výzev k předkládání projektů v ROP Severozápad. Přílohy jsou aktualizovány především vzhledem k vývoji aplikace BENEFIT7, protože představují záložní tištěnou podobu monitorovacích hlášení, zpráv a žádosti o platbu pro případ nefunkčnosti IS BENEFIT7.

 

Aktualizované a platné verze vybraných příloh:

 

Příloha č. 3 Příručky pro příjemce (Žádost o platbu)

Příloha č. 4 Příručky pro příjemce (Oznámení příjemce o změnách)

Příloha č. 5 Příručky pro příjemce (Monitorovací hlášení)

Příloha č. 6 Příručky pro příjemce (Monitorovací zpráva)

Příloha č. 7 Příručky pro příjemce (Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu)

Příloha č. 8 Příručky pro příjemce (Soupiska účetních dokladů)

Příloha č. 9 Příručky pro příjemce (Pokyn k vyplnění soupisky účetních dokladů)

Příloha č. 10 Příručky pro příjemce (Přepočtený stav zaměstnanců)

Příloha č. 11b Příručky pro příjemce (Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu)

Příloha č. 12 Příručky pro příjemce (Změnový list)

Příloha č. 13 Příručky pro příjemce (Aktualizovaný rozpočet projektu)

Příloha č. 14 Příručky pro příjemce (Příručka pro vytváření monitorovacích hlášeních, zpráv a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7)

Příloha č. 15 Příručky pro příjemce (Metodické listy k indikátorům ROP SZ)

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací