Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice

Výzva č. 12

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 16. prosince 2009 Výzvu č. 12 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty v rámci IPRM)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 16. prosince 2009
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 16. března 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 IPRM Chomutov
Oblast podpory 1.1 IPRM Děčín
Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary
Oblast podpory 1.1 IPRM Ústí nad Labem
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele
Příručka pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!