Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 14

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 17. března 2010 Výzvu č. 14 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. března 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 16. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 IPRM Chomutov
Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary
Oblast podpory 1.1 IPRM Ústí nad Labem
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

 

 

Důležité odkazy