Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 14

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 17. března 2010 Výzvu č. 14 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. března 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 16. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 IPRM Chomutov
Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary
Oblast podpory 1.1 IPRM Ústí nad Labem
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!