Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!