Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!