Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!