Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!