Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!