Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!