Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Výzva č. 17

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června řízenou výzvu č. 17 s Integrovaným operačním programem (IOP) k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 26. srpna 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!