Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Výzva č. 19

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 16. září 2010 Výzvu č. 19 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva č. 19 byla na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 20/49/2011 ze dne 25. února 2011 ukončena.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní ose: 5 Technická asistence
Oblasti podpory: 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad
Oblasti podpory: 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 16. září 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. srpna 2011, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad

Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

Aktuální verze vybraných příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací