Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Výzva č. 2

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 14. dubna 2008 Výzvu č. 2 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa:  1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Oblast podpory: 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prioritní osa: 5 Technická asistence

Oblast podpory: 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad

Oblast podpory: 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 14. dubna 2008

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 20. června 2008, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Texty výzvy č. 2
Dokumentace výzvy č. 2

 

Aktuální verze vybraných příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

 

Metodická informace ze dne 22. 5. 2008:

Metodická informace ke zpracování studie proveditelnosti, CBA a k podkladům pro posouzení finančního zdraví žadatele

 

Metodické pokyny (aktuální):

ExMP č. 75 – Zrušení neaktuálních MP (PDF)

ExMP č. 74 – Porušení rozpočtové kázně (PDF) Příloha č. 1 ExMP č. 74 (PDF) Příloha č. 2 ExMP č. 74 (PDF)

ExMP č. 73 – Aktuální verze PPP a vybraných příloh (PDF) Příloha č. 1 ExMP č. 73 (PDF) Příloha č. 2 ExMP č. 73 (DOCX) Příloha č. 3 ExMP č. 73 (PDF) Příloha č. 4 ExMP č. 73 (PDF) Příloha č. 5 ExMP č. 73 (PDF)

ExMP č. 62 – Aktuální přílohy PPŽ a PPP (PDF) Příloha č. 1 ExMP č. 62 (PDF) Příloha č. 2 ExMP č. 62 (PDF) Příloha č. 3 ExMP č. 62 (PDF) Příloha č. 4 ExMP č. 62 (PDF)

ExMP č. 56 – Pronájem / výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu (PDF)

ExMP č. 55 – Přepočtený stav zaměstnanců (PDF) Příloha č. 1 ExMP č. 55 (PDF)

ExMP č. 53 – Úprava Smlouvy o poskytnutí dotace v souvislosti s aplikací snížených odvodů (PDF)

ExMP č. 52 – Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ (PDF)  Příloha č. 1 ExMP č. 52 (PDF) Příloha č. 2 ExMP č. 52 (XLSX)

ExMP č. 45 – Pojištění majetku (PDF)

ExMP č. 42 – Udržitelnost projektů z oblasti podpory 2.1 a 4.3 ROP NUTS 2 Severozápad (PDF)

ExMP č. 11 – Pro používání metodického pokynu pro publicitu schváleného dne 27. 3. 2009 (PDF)

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací