Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Výzva č. 2

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 14. dubna 2008 Výzvu č. 2 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa:  1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Oblast podpory: 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prioritní osa: 5 Technická asistence

Oblast podpory: 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad

Oblast podpory: 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 14. dubna 2008

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 20. června 2008, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Texty výzvy č. 2
Dokumentace výzvy č. 2

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!