Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Výzva č. 2 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 17. 3. 2010 Výzvu č. 2 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva č. 2 IPRM byla na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 11/42/2010 ze dne 18. června 2010 zrušena. Zároveň však Výbor Regionální rady  regionu soudržnosti Severozápad schválil vyhlášení výzvy nové, označené jako Výzva č. 3 IPRM. Kompletní dokumentaci k této výzvě, včetně textu výzvy, naleznete zde.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. ledna 2010

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:  15. dubna, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Příručka pro příjemce

 

Metodické pokyny:

ExMP č. 75 – Zrušení neaktuálních MP (PDF)

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací