Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně

Výzva č. 2 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 17. 3. 2010 Výzvu č. 2 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva č. 2 IPRM byla na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 11/42/2010 ze dne 18. června 2010 zrušena. Zároveň však Výbor Regionální rady  regionu soudržnosti Severozápad schválil vyhlášení výzvy nové, označené jako Výzva č. 3 IPRM. Kompletní dokumentaci k této výzvě, včetně textu výzvy, naleznete zde.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. ledna 2010

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:  15. dubna, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Příručka pro příjemce

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!