Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí

Výzva č. 20

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 16. září 2010 Výzvu č. 20 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 16. září 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 IPRM Chomutov
Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary
Oblast podpory 1.1 IPRM Ústí nad Labem
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!