Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

Výzva č. 21

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 6. ledna 2011 Výzvu č. 21 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. ledna 2011
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. dubna 2011, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

 

 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu