Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Výzva č. 21

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 6. ledna 2011 Výzvu č. 21 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. ledna 2011
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. dubna 2011, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

 

 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu