Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!