Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!