Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!