Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy