Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!