Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!