Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!