Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!