Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!