Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Dopravní hřiště v Litoměřicích
  • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
  • Autobusový terminál v Žatci
  • Regioshark
  • Hasičské muzeum v Krupce
  • Hasičské muzeum v Krupce
  • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
  • Regioshark
  • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
  • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
  • Park Herty Lindnerové v Krupce
  • Depozitář muzea v Žatci
  • Víceúčelové hřiště v Hazlově
  • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
  • Společenský objekt Dalovice
  • Autobusové nádraží v Litoměřicích
  • Amfiteátr v Lokti
  • Městská knihovna v Děčíně
  • Víceúčelové hřiště v Litvínově
  • Dopravní terminál v Chebu
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
  • Sportovní hala v Litvínově
  • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
  • Dům porcelánu v Dubí
  • Park Herty Lindnerové v Krupce
  • Městská nemocnice v Litoměřicích
  • Silnice Pstruží
  • Městská knihovna v Nové Roli
  • Meandr Ohře
  • Volnočasový areál Rolava
  • Zámecké zahrady v Děčíně
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
  • Bazénové centrum Karlovy Vary
  • Retromuseum v Chebu
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Dům porcelánu v Dubí
  • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
  • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
  • Městská knihovna v Děčíně
  • Zámecké zahrady v Děčíně
  • Městská knihovna v Nové Roli
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Plavecký areál v Ústí nad Labem
  • Dopravní hřiště v Litoměřicích
  • Sportovní hala v Litvínově
  • Meandr Ohře
  • Nemocnice v Mostě
  • Nemocnice v Mostě
  • Městská nemocnice v Litoměřicích
  • Sportovní areál v Duchcově
  • Víceúčelové hřiště v Hazlově
  • Bazénové centrum v Karlových Varech
  • Zubrnice
  • Dopravní terminál v Chebu
  • Autobusové nádraží v Litoměřicích
  • Autobusový terminál v Žatci
  • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
  • Zubrnice
  • Retromuseum v Chebu
  • Víceúčelové hřiště v Litvínově
  • Depozitář muzea v Žatci
  • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Výzva č. 32

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 10. února 2012 Výzvu č. 32 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Upozornění: Výzva č. 32 byla usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušena.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. února 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 10. května 2012, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce