Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Výzva č. 35


Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 21. května Výzvu č. 35 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.


Upozornění: Výzva č. 35 byla usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušena. Žadatelé, jejichž projekty byly podány v rámci této výzvy, si mohou na místně příslušném oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v předem sjednaném termínu vyzvednout žádost o poskytnutí dotace včetně originálu/kopie povinných a nepovinných příloh dle pravidel uvedených v ExMP č. 61 – Navrácení dokumentace.


Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 21. května 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 27. července 2012, 12:00 hod.


Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce


Metodické pokyny (aktuální):

ExMP č. 61 – Navrácení dokumentace (PDF)

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací