Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Autobusové nádraží v Litoměřicích
  • Sportovní areál v Duchcově
  • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
  • Zubrnice
  • Regioshark
  • Dům porcelánu v Dubí
  • Víceúčelové hřiště v Litvínově
  • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
  • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
  • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
  • Bazénové centrum Karlovy Vary
  • Diakonie ČCE v Litoměřicích
  • Městská nemocnice v Litoměřicích
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Společenský objekt Dalovice
  • Městská nemocnice v Litoměřicích
  • Autobusový terminál v Žatci
  • Meandr Ohře
  • Autobusové nádraží v Litoměřicích
  • Zámecké zahrady v Děčíně
  • Dům porcelánu v Dubí
  • Hasičské muzeum v Krupce
  • Nemocnice v Mostě
  • Dopravní hřiště v Litoměřicích
  • Volnočasový areál Rolava
  • Depozitář muzea v Žatci
  • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
  • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
  • Městská knihovna v Nové Roli
  • Depozitář muzea v Žatci
  • Hasičské muzeum v Krupce
  • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
  • Městská knihovna v Děčíně
  • Park Herty Lindnerové v Krupce
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Sportovní hala v Litvínově
  • Plavecký areál v Ústí nad Labem
  • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
  • Městská knihovna v Nové Roli
  • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
  • Víceúčelové hřiště v Litvínově
  • Zámecké zahrady v Děčíně
  • Víceúčelové hřiště v Hazlově
  • Víceúčelové hřiště v Hazlově
  • Bazénové centrum v Karlových Varech
  • Nemocnice v Mostě
  • Městská knihovna v Děčíně
  • Amfiteátr v Lokti
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Sportovní hala v Litvínově
  • Autobusový terminál v Žatci
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Dopravní terminál v Chebu
  • Zubrnice
  • Regioshark
  • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
  • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
  • Dopravní terminál v Chebu
  • Park Herty Lindnerové v Krupce
  • Retromuseum v Chebu
  • Silnice Pstruží
  • Retromuseum v Chebu
  • Meandr Ohře
  • Dopravní hřiště v Litoměřicích

Výzva č. 42

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 19. září 2013 Výzvu č. 42 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 19. září 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Ústí nad Labem

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Děčín

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!