Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Výzva č. 47

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 17. října 2013 Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. listopadu 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (text Výzvy č. 47)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!