Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

Výzva č. 47

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 17. října 2013 Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. listopadu 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (text Výzvy č. 47)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!