Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Výzva č. 47

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 17. října 2013 Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. listopadu 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (text Výzvy č. 47)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!