Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Výzva č. 47

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 17. října 2013 Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. listopadu 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (text Výzvy č. 47)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!