Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Volnočasový areál Rolava
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Výzva č. 47

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 17. října 2013 Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29. listopadu 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (text Výzvy č. 47)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!