Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!